27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.5.2013 – 1. část (Portál hlavního města Prahy)