27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6.6.2013 – II. část - Zrušeno (Portál hlavního města Prahy)