28. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20.6.2013 (Portál hlavního města Prahy)