2. mimořádné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 7.6.2012 (Portál hlavního města Prahy)