2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 14.12.2010 (Portál hlavního města Prahy)