32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 7.11.2013 (Portál hlavního města Prahy)