35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.2.2014 (Portál hlavního města Prahy)