39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 29.5.2014 (Portál hlavního města Prahy)