4. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.2.2011 (Portál hlavního města Prahy)