5. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 31.3.2011 (Portál hlavního města Prahy)