6. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28.4.2011 (Portál hlavního města Prahy)