7. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.5.2011 (Portál hlavního města Prahy)