8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.6.2011 (Portál hlavního města Prahy)