10. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 5.11.2015 - 2. část (Portál hlavního města Prahy)