14. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.2.2016 (Portál hlavního města Prahy)