15. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 31.3.2016 (Portál hlavního města Prahy)