16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 28.4.2016 (Portál hlavního města Prahy)