17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.5.2016 (Portál hlavního města Prahy)