18. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 16.6.2016 (Portál hlavního města Prahy)