19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 15.9.2016 (Portál hlavního města Prahy)