21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.11.2016 - 2. část (Portál hlavního města Prahy)