21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 15.12.2016 - 3. část (Portál hlavního města Prahy)