22. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 15.12.2016 (Portál hlavního města Prahy)