26. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 27.4.2017 (Portál hlavního města Prahy)