27. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 25.5.2017 (Portál hlavního města Prahy)