28. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 15.6.2017 (Portál hlavního města Prahy)