2. mimořádné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 23.3.2017 (Portál hlavního města Prahy)