2. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 18.12.2014 (Portál hlavního města Prahy)