32. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 14.12.2017 (Portál hlavního města Prahy)