34. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.2.2018 (Portál hlavního města Prahy)