35. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.3.2018 (Portál hlavního města Prahy)