37. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17.5.2018 (Portál hlavního města Prahy)