38. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 14.6.2018 (Portál hlavního města Prahy)