3. mimořádné zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 26.9.2017 (Portál hlavního města Prahy)