3. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 22.1.2015 (Portál hlavního města Prahy)