8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 18.6.2015 (Portál hlavního města Prahy)