9. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 10.9.2015 (Portál hlavního města Prahy)