8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20.6.2019 (Portál hlavního města Prahy)