Zastupitelstvo HMP

Ing. David Vodrážka

zastupitel

Email: David.Vodrazka@praha.eu
Strana: SPOLU pro Prahu (ODS)
Funkce: zastupitel
Klub: SPOLU pro Prahu (člen)

Členství ve výborech