Zastupitelstvo HMP

Ing. Karel Březina

zastupitel

Email: Karel.Brezina@praha.eu
Strana: ČSSD
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech