Zastupitelstvo HMP

Mgr. Albert Kubišta

zastupitel

Email: Albert.Kubista@praha.eu
Strana: TOP 09 a nezávislých
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech