Seznam zastupitelů: prof. Ing. Mgr.Martin Dlouhý, Dr., MSc. (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP