Zastupitelstvo HMP

Ing. Alexandra Udženija

zastupitel

Email: Aleksandra.Udzenija@praha.eu
Facebook: https://cs-cz.facebook.com/alexandra.udzenija/
Strana: ODS
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech