Zastupitelstvo HMP

PhDr. Lukáš Kaucký

zastupitel

Email: Lukas.Kaucky@praha.eu
Strana: ČSSD
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech