Seznam zastupitelů: Ing. Mgr.Irena Ropková (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP

Ing. Mgr. Irena Ropková

zastupitel

Email: Irena.Ropkova@praha.eu
Strana: ČSSD
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech