Zastupitelstvo HMP

Ing. Ondřej Martan

zastupitel

Email: Ondrej.Martan@praha.eu
Strana: ODS
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech

Členství v komisích