Zastupitelstvo HMP

Ing. Ondřej Martan

zastupitel

Email: Ondrej.Martan@praha.eu
Strana: SPOLU pro Prahu
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech