Zastupitelstvo HMP

Mgr. Jan Čižinský

zastupitel

Email: Jan.Cizinsky@praha.eu
Strana: PRAHA SOBĚ
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech