Zastupitelstvo HMP

Mgr. Jan Čižinský

zastupitel

Email: Jan.Cizinsky@praha.eu
Strana: PRAHA SOBĚ
Funkce: zastupitel
Klub: PRAHA SOBĚ (předseda)

Členství ve výborech