Seznam zastupitelů: PharmDr.Petr Fifka (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP

PharmDr. Petr Fifka

zastupitel

Email: Petr.Fifka@praha.eu
Strana: ODS
Funkce: zastupitel
Klub: ODS (člen)