Seznam zastupitelů: RNDr.Jana Plamínková (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP