Zastupitelstvo HMP

RNDr. Jana Plamínková

zastupitel, náměstkyně primátora

Email: Jana.Plaminkova@praha.eu
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel
RHMP: náměstkyně primátora

Členství ve výborech