Zastupitelstvo HMP

RNDr. Jana Plamínková

zastupitel

Email: Jana.Plaminkova@praha.eu
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel