Zastupitelstvo HMP

RNDr. Jana Plamínková

zastupitel

Email: Jana.Plaminkova@praha.eu
Strana: STAN
Funkce: zastupitel