Zastupitelstvo HMP

RNDr. Marcela Plesníková

zastupitel

Email: Marcela.Plesnikova@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech