Seznam zastupitelů: RNDr.Marcela Plesníková (Portál hlavního města Prahy)

Zastupitelstvo HMP